• image

Jednym z zadań projektu ActiveKPN jest kontrola obcych gatunków występujących na działkach wykupionych w ramach projektu. W trakcie takiej kontroli na działce wykupionej w ramach projektu w miejscowości Górki wykryto stanowisko jednego z najgroźniejszych gatunków inwazyjnych – rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica). W dniu 28 V 2013 r. podjęto działania mające na celu jego likwidację. Stanowisko to zostało przekopane, a łodygi i kłącza rdestowca usunięte. Niestety rdestowiec ostrokończysty jest to gatunek bardzo uciążliwy i trudny do zwalczenia. My również się o tym przekonaliśmy, gdy pędy rdestowca zaczęły intensywnie odrastać. Nie poddajemy się jednak i od maja jeszcze kilkakrotnie podejmowano działania zmierzające do likwidacji tego stanowiska. Obecnie rdestowiec w dalszym ciągu odrasta jednak już rzadziej i mniej intensywnie niż na początku, a w miejscu gdzie wiosną rósł tylko jednolity łan rdestowca obrodziło wiele gatunków rodzimej flory. Rodzi to nadzieję, że jeśli nie w tym roku po w następnych uda się wygrać walkę z rdestowcem ostrokończystym.

 
Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo