• image

W dniu 8 maja 2013 r. w Morsku koło Zawiercia odbyła się konferencja inaugurująca projekt pn. „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”, LIFE11 NAT/PL/432 realizowany przez Województwo Śląskie – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Wzięła w niej udział trójka przedstawicieli KPN: przedstawicielka Działu Nauki i Monitoringu Przyrody KPN Anna Kębłowska oraz koordynatorzy projektu LIFE+ Karol Kram i Ryszard Tlaga.

W pierwsze plenarnej części konferencji zaprezentowano cztery referaty omawiające projekt ochrony muraw kserotermicznych w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd, ich florę i faunę, program LIFE+ z udziałem NFOŚiGW w jego finansowaniu, oraz udziału samorządów na przykładzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec w realizowaniu zadań ochrony przyrody i krajobrazu. Szczególnie ten ostatni temat wzbudził żywiołową dyskusję na temat prawa zagospodarowania przestrzennego w Polsce i możliwości samorządów czy Parków Krajobrazowych i Narodowych zapobiegania chaotycznej zabudowie rejonów cennych przyrodniczo i krajobrazowo.

Po obiedzie była zorganizowana wycieczka w trakcie której goście konferencji mieli możliwość poznania terenu działań projektu „Orle Gniazda”, w tym źródła Centurii ze stanowiskiem endemicznej w skali świata rośliny warzuchy polskiej (Cochlearia polonica).

Na zdjęciach: uczestnicy konferencji w czasie sesji plenarnej, na stanowisku warzuc.Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo