• image

Dnia 22 kwietnia 2013 r. została oficjalnie nawiązana współpraca między naszym projektem a innym projektem LIFE+ („Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”, LIFE11 NAT/PL/432). Tego dnia mieliśmy przyjemność gościć w Kampinoskim Parku Narodowym gości z Województwa Śląskiego – Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego realizujących projekt LIFE+ p. Artura Wojtasika (koordynatora projektu) oraz p. Magdalenę Witek (z działu księgowości).

 

Pierwsza część spotkania polegała na zaprezentowaniu podstawowych założeń i celów obu projektów. Omówiono również pokrótce ich tło realizacyjne – dotyczące zarówno kwestii merytorycznych jak i formalno-finansowych ze szczególnym uwzględnieniem zdobytych dotychczas doświadczeń.

Ustalono potencjalne płaszczyzny współpracy oraz dalsze działania w najbliższym okresie.

Spotkanie zakończyło się sesją terenowa w trakcie, której zostały zaprezentowane wybrane działania terenowe realizowane w Kampinoskim Parku Narodowym w ramach projektu „ActiveKPN”.Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo