• image

Jesienią 2012 roku na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego postawiono 10 tablic informujących o projekcie „ActiveKPN”. Tablice te stanęły w miejscach uczęszczanych przez turystów i mieszkańców parku i jego otuliny. Są to parkingi w miejscowościach Truskaw, Roztoka i Granica, przystanek końcowy autobusowu przy szpitalu dziecięcym w Dziekanowie Leśnym, polana przy kościele w Lipkowie, stacja kolejki wąskotorowej w Wilczem Tułowskim, przy ścieżce edukacyjnej w pobliżu muzeum w Palmirach, na skrzyżowaniu szlaków w Wierszach, na przystanku autobusowym w Granicy (dwie ostatnie przy działkach wykupionych w ramach projektu), a jedną tablicę zawieszono w dyrekcji KPN w Izabelinie.

 Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo