Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • Wycieczka w ramach programu

    Wycieczka w ramach programu "PRZYRODA NA HORYZONCIE"

  • Jak zmieniała się Puszcza? - wycieczka

    Jak zmieniała się Puszcza? - wycieczka

  • Zapraszamy na wycieczkę weekendową w ramach projektu „Przyroda na horyzoncie „Hu hu ha, zima wcale nie jest zła – o turystyce zimowej słów kilka”.

    Zapraszamy na wycieczkę weekendową w ramach projektu „Przyroda na horyzoncie „Hu hu ha, zima...

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

b_300_0_16777215_00___images_news_2020_v_seminarium2020.jpg

20 lutego 2020 roku w Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie odbyło się seminarium nt. „Charakterystyka genetyczna i różnorodność biologiczna starodrzewów z sosną zwyczajną w Kampinoskim Parku Narodowym”. Współorganizatorem  był Instytut Badawczy Leśnictwa. Seminarium miało na celu podsumowanie prac związanych z trzyletnim okresem realizacji projektu badawczego.

 

 

 

 

W jego trakcie zaprezentowano wyniki następujących zagadnień badawczych:
    • Zmienność i różnorodność genetyczna wybranych starodrzewów Kampinoskiego Parku Narodowego.
    • Wybrane cechy gleb Kampinoskiego Parku Narodowego.
    • Różnorodność gatunkowa na podstawie zdjęć fitosocjologicznych wybranych starodrzewów.
    • Pomiar przewodnictwa drzew jako narzędzie do długoterminowych badań ekologicznych.
    • Potencjał reprodukcyjny na podstawie szacunkowej i rzeczywistej oceny jakości i efektywności nasion.
    • Zrealizowany urodzaj nasion w symulowanych warunkach siedliska.
    • Stan zdrowotny sosny na podstawie współczynnika defoliacji i ażurowości koron.

Zagadnienia zaprezentowali pracownicy naukowi z Instytutu Badawczego Leśnictwa, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Kampinoskiego Parku Narodowego. Spotkanie pozwoliło, dzięki swojej różnorodności na wymianę wiedzy i poglądów osób, którzy niejednokrotnie mają inne spojrzenia na ten sam obiekt badawczy, w tym przypadku były to starodrzewy KPN.

Prezentacje z seminarium dostępne są na stronie: http://www.ibles.pl/web/guest/-/seminarium-naukowe-pt-„charakterystyka-genetyczna-i-roznorodnosc-biologiczna-starodrzewow-z-sosna-zwyczajna-w-kampinoskim-parku-narodowy-1

Organizatorzy dziękują Wszystkim przybyłym gościom za obecność.


tekst: Łukasz Tyburski
fot: Maciej Szajowski

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo